rot

Publikacje z zakresu PPP

Partnerstwo publiczno - prywatne. Publikacje.

 1. Krótki przewodnik po partnerstwie publiczno- prywatnym (PRESSCOM Sp z o.o. Wrocław 2012);
 2. Partnerstwo publiczno - prywatne a zamówienia publiczne (Zamówienia Publiczne. Doradca, Nr 7/2011),
 3. Procedura publiczna, Partner Prywatny cz. 1 i 2 (Przetargi Publiczne, Nr 5/10; Nr 6/10),
 4. Charakter prawny umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Temidium Nr 4/5 (60/61) 2010),
 5. Czy PPP to jeden, niezmienny model współpracy? (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 6. Zawieranie umów jako model współpracy w formule PPP (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 7. BOT jako jeden z modeli partnerstwa publiczno – prywatnego (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 8. DBFO jako jeden z modeli partnerstwa publiczno – prywatnego (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 9. Koncesje jako kolejny z modeli partnerstwa publiczno – prywatnego (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 10. Na jakich zasadach opiera się współpraca w formule BOO? (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 11. BTL jako podstawa współpracy sektorów publicznego i prywatnego (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282