rot

Oferta

Kancelaria specjalizuje się w wielu gałęziach prawa, istotnych z punktu widzenia podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym.

 

Oferta Kancelarii obejmuje pełen zakres usług prawnych, zapewniając zarówno bieżącą obsługę Klienta, jak i analityczne i kompleksowe opracowanie problemów prawnych działalności gospodarczej.  Posiadamy nie tylko wiedzę oraz praktykę, ale postrzegamy naszą rolę w szerokim kontekście działalności Klienta oraz rynków na jakich Klient jest obecny.

 

W związku z tym oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo m.in z zakresu: zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, partnerstwa publiczno-prywatnego,  rozwiązań z branży IT, ubezpieczeń w tym ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz obrotu nieruchomościami.