rot

Rynek IT - prawo własności intelektualnej.

Zapewniamy wsparcie prawnika w zakresie rynku IT. Proponujemy w tym obszarze doradztwo prawne w obszarze prawa własności intelektualnej, w tym między innymi regulacji o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej, przepisów dotyczących ochrony baz danych, czy regulacji dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Oferujemy wsparcie przy sporządzaniu oraz negocjowaniu kontraktów, w tym dotyczących sprzedaży i wdrażania technologii hurtowni danych, budowy bazy danych, instalacji platformy sprzętowej.

 

  • doradztwo prawne z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej,
  • sporządzanie i negocjowanie kontraktów dotyczących budowy korporacyjnych hurtowni danych (w tym tworzenia systemów CRM) – w szczególności wdrażanie systemów Business Process Outsourcing obejmujących doradztwo biznesowe i organizacyjne, projektowanie i restrukturyzację procesów biznesowych; zarządzanie procesami  identyfikacji, zdobywania, utrzymania i rozwijania klientów, w ramach systemów CRM;
  • pomoc prawna przy sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów na sprzedaż i wdrażanie technologii hurtowni danych – w tym projektowanie i wykonanie składnic danych (korporacyjnych źródeł   danych do zapytań, raportowania i analiz), systemów ETL (służących do zasilania hurtowni danych), warstw metadanych biznesowych (tłumaczących struktury baz danych na pojęcia i  definicje zrozumiałe dla użytkowników końcowych), warstw prezentacyjnych hurtowni danych;
  • pomoc prawna przy sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów obejmujących instalację platformy   sprzętowej i oprogramowania oraz wykonanie prac integratorskich – w tym zintegrowane metodologie realizacji projektów, mające na celu integrację na poziomie systemów, aplikacji i procesów biznesowych, by integrowały istniejącą infrastrukturę IT i wspierały rozwój działań biznesowych;
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282