rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Irena Skubiszak - Kalinowska

Kancelaria

R. pr. Irena Skubiszak – Kalinowska w 1996 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na WPiA UW.

 

Od 2001 r. jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie (wpis w 2001, nr WA- 4673).

 

Dążąc do dalszego rozwoju zawodowego podjęła również studia doktoranckie w Studium Doktoranckim na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedra Postępowania Cywilnego UW.

 

W latach 1995 – 2000 pracowała jako prawnik, a następnie Partner w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy. W 1997  została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (Spółka zależna amerykańskiej korporacji NCR  Corporation Ltd.). Przez 3 lata była Arbitrem przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

 

Od 2002 r. prowadzi w Warszawie indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego Irena Skubiszak - Kalinowska.

 

Od 2007 r. jest ponadto wykładowcą w ramach Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, a od 2008 r. Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Również w 2008 r. została wybrana na Członka Rady Nadzorczej jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa ”Chemitex Sp. z o.o.” w Sieradzu oraz Spółki Skarbu Państwa „Polmos S.A.” w Kutnie, z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

 

Od grudnia 2009 r. prowadzi także wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Ponadto jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń, w tym m. in. w dziennikach: „Rzeczpospolita” „Gazeta Prawna”, oraz czasopismach: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Doradca Zamówień Publicznych”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Temidium” oraz „Przetargi Publiczne”, których szczegółowy wykaz odnajdziecie Państwo w zakładce „Publikacje”.

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282