rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Irena Skubiszak - Kalinowska

Kancelaria

Radca prawny Irena Skubiszak-Kalinowska

 

Od 2002 r. właścicielka Kancelarii ISK. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej (UW), a także Podyplomowych Studiów Prawo Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN. Doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW.

 

W latach 2000-2005 była dyrektorem działu prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (oddział amerykańskiej NCR Corporation Ltd.), zajmującej się obsługą infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej.

 

Od 2008 r. – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

W latach 2009-2015 – wykładowca studiów podyplomowych – kierunek: Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

 

Od 2018 r. – członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

 

Od 2019 roku – członek Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, z ramienia której jest ekspertem i członkiem dwóch zespołów doradczych przy Urzędzie Zamówień Publicznych, zajmujących się rekomendacjami dla zakupów sprzętu oraz systemów IT.

 

Prawnik z dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnym prawników Chambers Global w 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 r., jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce oraz medalem 35–lecia samorządu zawodowego radców prawnych w uznaniu zasług oraz zaangażowania w działalność na jego rzecz. Były arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych, były ekspert przy Ministerstwie Gospodarki.

 

Wykładowca studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. W  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie prowadzi zajęcia z aplikantami radcowskimi oraz szkolenia zawodowe dla radców prawnych.

 

Autorka ponad 150-ciu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego, które ukazały się w periodykach poświęconych tej tematyce. Współautorka Komentarza do Ustawy Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer; 2017, 2019), autorka  Komentarza do Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi  (C.H. Beck; 2014, 2018). Obecnie, dla wydawnictwa Wolters Kluwer, przygotowuje dwie kolejne, obszerne publikacje z zakresu prawa zamówień -  Meritum. Prawo zamówień publicznych oraz Prawo zamówień publicznych. Komentarz.

 

Radca prawny Irena Skubiszak-Kalinowska doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom ubiegającym się o zamówienia publiczne, w tym występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, Wydziałem Gospodarczym Odwoławczym i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądem Najwyższym.

 

Kancelaria ISK posiada bogate doświadczenie w zakresie weryfikacji poprawności wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE oraz innych, bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych, a także środków pochodzących z programów objętych finansowaniem z budżetu państwa.

 

W ciągu kilkunastu lat, jako wykładowca i trener, przeprowadziła ponad 200 szkoleń z zakresu PZP, PPP, prawa autorskiego, prawa cywilnego,  uzyskując bardzo wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych sporządzanych przez uczestników szkoleń.

 

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282