rot

Szkolenia

Szkolenia. Prawo zamówień publicznych. Prawo handlowe. Partnerstwo publiczno - prywatne. Ubezpieczenia.

Kancelaria specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń, prawa handlowego, a także partnerstwa publiczno – prywatnego. Szkolenia przeznaczone są głównie dla pracowników podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów  ustawy Pzp, Ppp, ustawy o koncesji na roboty budowlane, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jak również dla podmiotów gospodarczych działających w tych obszarach. Celem prowadzonych szkoleń jest ukazanie uczestnikom  praktycznego aspektu stosowania powyższych przepisów, umożliwiającego im  swobodne poruszanie się w projektach realizowanych w omawianych dziedzinach.

 

Co więcej, wszystkie szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno- prywatnego oraz prawa zamówień publicznych prowadzone są przez Radcę Prawnego Irenę Skubiszak- Kalinowską, która posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zawodowe. Oferując Państwu kompleksowe usługi szkoleniowe, dążymy do przekazania najistotniejszej oraz praktycznej wiedzy w wskazanym wyżej zakresie. Umożliwiamy także wybór formy szkolenia, czasu jego trwania, terminu i miejsca.

 

Tematyka szkoleń jest różnorodna i każdorazowo dostosowywana do potrzeb Klienta. Dzięki temu zyskują Państwo możliwość indywidualnego kształcenia, odpowiadającego w pełni oczekiwaniom i możliwościom uczestników.

 

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej prowadzonych szkoleń.