rot

Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji

  • "Umowa o Ppp”;
  • „Ppp w systemie prawnym RP/ Zamówienia publiczne w Ppp”;
  • „Ppp w systemie prawnym”;
  • „Partnerstwo publiczno-prywatne - jak zacząć?”;
  • „Partnerstwo publiczno-prywatne- istota i elementy podstawowe współpracy”;
  • „Inwestycje w formule Ppp- korzyści i ryzyka”;
  • „Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako sposób na realizację zadań publicznych powiązany z prawem zamówień publicznych, Prawo zamówień publicznych a ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi”;
  • „Sposób realizacji zadań publicznych – ustawy: Pzp, Ppp, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi”;
  • „Wykorzystywanie mechanizmu uzależniającego poziom realnego wynagrodzenia w umowie od poziomów dostępności usługi oraz jej standardu, Naruszenia umowy -  możliwe zachowania podmiotu publicznego/prywatnego, Wypowiedzenie umowy a zapewnienie ciągłości świadczenia usług”.
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282