rot

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • „Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych”;
 • „Prawo zamówień publicznych od podstaw”
 • „ABC zamówień publicznych”;
 • „Prawo zamówień publicznych dla początkujących”;
 • „Prawo zamówień publicznych a kodeks cywilny”;
 • „Tryby udzielania zamówień”;
 • „Współwykonawstwo i podwykonawstwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”;
 • „Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty”;
 • „Wykluczenie wykonawcy z postępowania a zatrzymanie wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów, w tym problem dochodzenia zwrotu zatrzymanego wadium”;
 • „Praktyczne aspekty zamówień publicznych”;
 • „Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego”;
 • „Środki ochrony prawnej w ujęciu praktycznym”;
 • „Umowy w sprawie zamówień publicznych”;
 • „Umowa w sprawie zamówienia publicznego, analiza przepisów Pzp i Kc”;
 • „Kształtowanie postanowień umów w sprawie zamówień publicznych”;
 • „Wykonywanie umów w sprawach zamówień publicznych. Reprezentacja podmiotów biorących udział w postępowaniu”;
 • „Koncesja w prawie zamówień publicznych”;
 • „Umowa na roboty budowlane w praktyce zamówień publicznych”;
 •  „Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego; Zmiana prawa, zmiana stawek podatku od towarów i usług w kontekście zmiany umowy”;
 • „Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz unieważnienie umowy na podstawie Pzp i Kc po nowelizacji”;
 • „Umowy w sprawie zamówień publicznych z uwzględnieniem problematyki ich aneksowania po zmianie art. 144 Pzp”;
 • „Na czym polega „nowe” podejście do zamówień publicznych?”;
 •  „Zamówienia publiczne w Polsce i w Unii Europejskiej – charakterystyka obu rynków;
 • „Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom”;
 • „Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych”.
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282