rot

Ubezpieczenia na życie i majątkowe

Proponujemy pomoc w zakresie doradztwa prawnego w kwestiach ubezpieczeń majątkowych i polis na życie. Zapewniamy wsparcie poprzez między innym zaoferowanie obsługi bieżącej działalności ubezpieczeniowej, która obejmuje między innymi sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych z agencjami ubezpieczeniowymi, doradzanie w postępowaniach przed KNF. Ponadto udzielamy porad na płaszczyźnie przenoszenia portfela ubezpieczeniowego oraz wprowadzania nowych produktów ubezpieczeniowych na rynek. Prawnicy z naszej kancelarii reprezentują także w kwestiach związanych z likwidacją szkód.
 
 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie bieżącej działalności ubezpieczeniowej, w tym doradztwo w zakresie:
  - przygotowywania i opiniowania umów zawieranych z agentami ubezpieczeniowymi i  multiagencjami oraz brokerami ubezpieczeniowymi,
  - postępowań przed  KNF,
  - korporacyjnych aspektów działalności zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych,
  - prowadzenie szkoleń pracowników i agentów zakładów ubezpieczeń w zakresie prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego;
 • reprezentowanie i doradzanie w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, jak i w toku postępowania sądowego w sprawach o odszkodowania lub świadczenia wynikające z zawartych umów ubezpieczenia, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności cywilnej;
 • doradztwo w zakresie wprowadzania produktów ubezpieczeniowych na rynek;
 • doradztwo prawne w zakresie przenoszenia portfela ubezpieczeniowego;
 • sporządzanie ogólnych warunków umów ubezpieczenia.
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282