rot

Publikacje z zakresu koncesji na roboty budowlane lub usługi

Koncesja na roboty budowlane i usługi. Publikacje.

  1. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji a unieważnienie na podstawie PZP (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2010). 
  2. Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ([w:] Komentarze kompaktowe, Prawo budowlane i nieruchomości pod. redakcją D. Okolskiego, C.H. Beck, Warszawa 2014),
    Opis: Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, dostępny w SIP Legalis (ostatnia aktualizacja- 2015 r.)
     
  3. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz – (wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., 2018, Beck Online Komentarze, red. Okolski),
    Opis: Komentarz do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, dostępny w SIP Legalis i regularnie aktualizowany (ostatnia aktualizacja- 2019r.)
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282