rot

Partnerstwo publiczno - prywatne, doradztwo prawne.

Proponujemy pomoc doradczą prawnika w obszarze partnerstwa publiczno-prawnego. Udzielamy wsparcia zarówno jednostkom administracji publicznej a podmiotami prywatnymi w obszarze usług publicznych. Działamy w wielu obszarach, bez ograniczeń branżowych. Wsparcie prawnika obejmuje między innymi pomoc w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności dokumentów przetargowych. Gwarantujemy pomoc w obszarze otwarcia i zamknięcia finansowego inwestycji.

 
  • doradztwo prawne w zakresie ogólnych koncepcji i założeń projektu PPP, zmierzające do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dane postępowanie jest możliwe i zasadne do zrealizowania w formule PPP;
  • doradztwo prawne w zakresie ustalenia właściwego trybu dla wyboru partnera prywatnego;
  • pomoc w procesie przygotowania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia PPP, w tym dokumentów „przetargowych”;
  • doradztwo i uczestnictwo w procesie wyłaniania partnera prywatnego;
  • bieżąca analiza i wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym bieżąca interpretacja dokumentów „przetargowych”;
  • doradztwo i pomoc na etapie zawarcia umowy i zamknięcia finansowego inwestycji.
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282