rot

Obrót nieruchomościami - porady prawne

Udzielamy w Kancelarii Radcy Prawnego Ireny Skubiszak-Kalinowskiej pomocy w zakresie doradztwa dotyczącego obrotu nieruchomościami. Pomagamy pozyskać informacje w zakresie stanu prawnego obiektów, a także sporządzamy analizy stanu prawnego nieruchomości dotyczące potrzeb prywatyzacji. Udzielamy wsparcia pomagając przygotować umowy sprzedaż, a także opiniujemy dokumenty, które do nas zgłaszają zarówno klienci indywidualni, jak i klienci biznesowi – zapewniając ocenę wszelkiego rodzaju umów w kwestii obrotu nieruchomości.
 
  • pozyskiwanie informacji na temat stanu prawnego nieruchomości;
  • sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb prywatyzacyjnych;
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji celu inwestycyjnego związanego z nieruchomością  w szczególności w zakresie pozyskania stosownych zezwoleń i zaświadczeń;
  • doradztwo prawne w zakresie pozyskiwania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  • przygotowywanie umów sprzedaży nieruchomości.   
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282