rot

INNE - negocjacje umów, sporządzanie analiz, ochrona znaków towarowych

Nasza kancelaria radcy prawnego proponuje pomoc w postaci doradztwa prawnego między innymi w zakresie prawa handlowego, pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego. Pomagamy w sporządzeniach kompleksowych analiz sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych, a także opinii prawnych. Ponadto proponujemy szkolenia i warsztaty, w tym między innymi dotyczące problematyki umów cywilnoprawnych. Podczas kursów przekazywana jest praktyczna wiedza, a podczas zajęć jako metodykę przyjmujemy chętnie konsultacje i otwarte dyskusje.
 
  • Doradztwo w zakresie prawa handlowego, w tym pomoc przy nabyciu lub sprzedaży wszelkiego typu podmiotów gospodarczych w Polsce;
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • Przygotowanie i negocjacje kontraktów handlowych;
  • Przygotowanie i negocjacje kontraktów z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego;
  • Sporządzanie kompleksowych analiz  (due dilligence prawne) sytuacji prawnej podmiotów  gospodarczych oraz opinii prawnych;
  • Doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych, zwalczania  praktyk nieuczciwej konkurencji i naruszania praw autorskich;
  • Prowadzenie procesów sądowych i arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie.
  • Szkolenia:

    Kancelaria oferuje również swoim Klientom szerokie spectrum szkoleń i warsztatów w interesujących Ich zakresach. Do najbardziej popularnych należą zajęcia poświęcone problematyce zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz branży informatycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również szkolenia i warsztaty związane z problematyką umów cywilnoprawnych. Celem naszych szkoleń jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy umożliwiającej swobodne funkcjonowanie w omawianych dziedzinach. Szkolenia prowadzone są również w formie konsultacji i otwartych dyskusji;

    (więcej informacji w zakładce szkolenia)
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282