rot

Publikacje

W ramach prac Kancelarii powstało wiele publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń, w tym m. in. w dziennikach: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, jak również w: „Przeglądzie Prawa Handlowego”,  „Monitorze Prawniczym”, „Doradcy Zamówień Publicznych”, „Temidium” oraz „Przetargach Publicznych”.

Każdego roku publikowanych jest kilkanaście artykułów, poświęconych aktualnym dla danej branży problemom tak teoretycznym jak i czysto praktycznym, związanym ze stosowaniem przepisów prawa w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród publikacji większego formatu znalazły się następujące pozycje:

 

  • „Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi” – przygotowana dla wydawnictwa C.H. Beck Sp. z o. o.
  • Najczęściej wprowadzane zmiany w umowach” – przygotowana dla wydawnictwa PRESSCOM Sp. z o. o., dostępny na stronie ppp24.pl
  • „Krótki przewodnik po partnerstwie publiczno- prywatnym”- przygotowana dla wydawnictwa PRESSCOM Sp. z o. o., dostępny na stronie ppp24.pl

 

W celu poznania istoty partnerstwa publiczno- prywatnego oraz prawa zamówień publicznych w Polsce zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi publikacjami.

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282