rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Aktualności

Artykuł

24-03-2022

Zarządzanie umową o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Jakie prawa i obowiązki ma Podmiot Publiczny, a jakie – Partner Prywatny? Jak – od strony prawnej – powinien być ustrukturyzowany kontrakt? Jaki wpływ na realizację umowy mają zmiany w realizowanym projekcie PPP? Jak rozwiązywać spory między stronami umowy? Czy można zapobiec ryzyku niewłaściwego wykonania kontraktu? Jakie instytucje winny mieć prawo interwencji?

Na te pytania odpowiada oraz pisze o roli ekspertów doradzających Podmiotowi Publicznemu mec. Irena Skubiszak-Kalinowska w artykule opublikowanym – we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Zamówień Publicznych - w dodatku prawnym do dziennika Rzeczpospolita.

Link do artykułu: https://www.rp.pl/administracja/art35911281-partnerstwo-publiczno-prywatne-powinno-miec-jasne-zasady

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282