rot

Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji

  • "Umowa o Ppp”;
  • „Ppp w systemie prawnym RP/ Zamówienia publiczne w Ppp”;
  • „Ppp w systemie prawnym”;
  • „Partnerstwo publiczno-prywatne - jak zacząć?”;
  • „Partnerstwo publiczno-prywatne- istota i elementy podstawowe współpracy”;
  • „Inwestycje w formule Ppp- korzyści i ryzyka”;
  • „Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako sposób na realizację zadań publicznych powiązany z prawem zamówień publicznych, Prawo zamówień publicznych a ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi”;
  • „Sposób realizacji zadań publicznych – ustawy: Pzp, Ppp, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi”;
  • „Wykorzystywanie mechanizmu uzależniającego poziom realnego wynagrodzenia w umowie od poziomów dostępności usługi oraz jej standardu, Naruszenia umowy -  możliwe zachowania podmiotu publicznego/prywatnego, Wypowiedzenie umowy a zapewnienie ciągłości świadczenia usług”.