rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Aktualności

Sukces przed KIO

07-07-2020

Z przyjemnością informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 24 czerwca 2020 r. oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w prowadzonym przez Klienta Kancelarii postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarzuty odwołania odnosiły się do gwarancji wadialnej wnoszonej przez konsorcjum, a Izba zajęła istotne stanowisko w tej kwestii, mogące mieć znaczenie dla całego rynku.

Argumentacja zaprezentowana w odpowiedzi na odwołanie oraz w toku rozprawy została podzielona przez Izbę oraz uznana za własną. 

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282